FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

  Termín : 8.- 11.3. 2018 Místo : Dolní Morava www.hotel-sneznik.cz Cena : 2.900,- Kč V ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, náklady na seminář. V ceně není zahrnut skipas a doprava. PROGRAM: 8.3.- zahájení 17:00 – informace IS, IVSI, AISS 19:00 – 22:00 9.3. – praktická cvičení 1.část 9:30 – 12:00 – praktická cvičení 2.část

Termín: 10.3.2018 v 17 hodin Místo: Hotel Sněžík, Dolní Morava Klíč: Za každého řádného člena AISS jeden delegát s hlasem rozhodujícím. Delegáti se prokáží občanským průkazem a plnou mocí vystavenou statutárním orgánem řádného člena, ne starší než 1 měsíc. Podmínkou účasti na valné hromadě jako delegát s hlasem rozhodujícím je úhrada čl. příspěvku na rok

Vážení kolegové, přátelé, Máme za sebou první semináře této sezony a na základě jejich průběhu, diskusí a připomínek účastníků cítím potřebu vše zrekapitulovat a některé věci vysvětlit, upřesnit a dát jim jasný výklad. AISS je zástupcem IVSI v ČR a řídí se jejími standardy, dokumenty a doporučeními a garantuje IVSI jejich dodržování. Nemá to tedy

Vážení odběratelé známek IVSI, Věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím k objednání známek na rok 2018. Všichni, kteří na základě vyplnění evidenční karty ( byť neúplného ) odebrali známku na rok 2017, byli zařazeni do evidence AISS a byly jim vyplněny profily v evidenci držitelů známky IVSI s údaji, které uvedli v evidenční kartě. Objednávky známek  na rok 2018 každý

Cílem těchto pilotních seminářů je především ověřit technické dovednosti držitelů průkazu IVSI, případně nových žadatelů o průkaz, seznámit se vzájemně i seznámit se s přístupem a metodikou jednotlivých akreditovaných zařízení v rámci IVSI. Semináře pořádá AISS nebo jiné akreditované  zařízení  pověřené AISS, za účasti inspektora AISS, v rozsahu min. 3 lyžařské dny s následujícím obsahem : Praktická část lyže

Veškeré informace o semináři naleznete zde ..

První oficiální seminář AISS!

Konečně dorazila zima! Podminky nejsou zcela idealní, ale atmosféra a nálada, podpořena gastronomii kolegy Lukaše, je více než skvělá. Reakce všech zúčastněných jsou natolik pozitivní, že jsme dnes zarezervovali termíny na příští sezónu. Zdraví Pavel.

TOP