FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Evidence

EVIDENCE ČLENŮ A DRŽITELŮ IVSI známky

 

Request your Private Link

Evidence

Informace k vypňování:

  • Vyplňte pouze nejvyšší dosažené vzdělání

Vyplněním formuláře dáváte souhlas:
Se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 sb., v platném znění: Souhlasím s tím, aby AISS zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mou činností v AISS.
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo.

TOP