SNOWBOARDING - ZKUŠEBNÍ POŽADAVKY INSTRUKTORA 1. TŘÍDY

Snowboarding: minimálně 6 prvků

povinné:

1. Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru

2. Základní řezaný oblouk

3. Řezaný oblouk s odlehčením vzhůru

4. Řezaný oblouk s odlehčením dolů

volitelné:

1. Základní řezaný oblouk, jízda pozadu - switch stance

2. Freestyle na sjezdovce (pisten freestyle)- 5 prvků

3. FS, BS 180° na sjezdovce

4. 3 graby na skoku - 3-5 metrů table skoku

5. 50/50 grind na 3 překážkách

6. Tailpress na 1 překážce

7. BS boardslide na 1 překážce