ZKUŠEBNÍ POŽADAVKY INSTRUKTORA 1. TŘÍDY

Sjezdové lyžování:

1. Základní paralelní oblouk

2. Krátký oblouk na prudkém svahu

3. Racecarvingový oblouk

4. Přechody a regulace jízdy dle terénu

5. Jízda ve variabilním složitém terénu